A0 Swedish English
sdf
sf
paraply umbrella
termos thermos
Telefon Telephone
svärd sword
fjärrkontroll remote control
en hög pile
nyckel key
lim glue
en Blöja Diapers
en cd-spelare cd player
hacka carp
ett tegel brick