فرنسي عربي
Fils aîne الابن الاكبر
cadet الابن الاصغر
L'entrée principale المدخل الرئيسي
au rez-de-chausseé الطابق الارضي
dormir ينام
se brosser les dents تفرشي سنانا
se coucher ينام
s'assoir يجلس
laver la vaisselle يجلي
conduire يسوق
faire le ménage ينظف
étage طابق
Plus tard متأخر اكثر
Plus tôt earlier
jardin potager حديقه زرع خضراوات
le fauteuil صوفا
tâche Task
radis فجل
poivron فلفل
maîs ذره