A0 Swedish Arabic
en anka بطة
en Apa قرد
ett bi نحلة
en björn دب
en delfin دلفين
en duva حمامة
en elefant فيل
en falk صقر
en Fisk سمكة
en fjäril فراشة
ett får خروف
en get ماعز
en giraff زرافة
en groda ضفدع
en hund كلب
en Häst حصان
en höna دجاجة
en kamel جمل
en kanin أرنب
en katt قطة