Swedish English
jag var I was
du var you were
han var he was
hon var she was
den var - det var it was
man var one was
vi var we were
ni var you were (plural)
de var they were