Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv Arabiska
be ber bad bett be - bedja يطلب
bli blir blev blivit bli - bliva يصبح
- bör borde bort ينبغي
dra drar drog dragit dra يسحب - يجر
- duger dög - dugde dugt duga يصلح - يناسب
dyk dyker dök - dykte dykt dyka يغطس
dölj döljer dolde dolt dölja يخفي
dör dog dött يموت
- får fick fått يحصل
förstå förstår förstod förstått förstå يفهم
försätt försätter fortsatte förtsatt fortsätta يضع
ge - giv ger gav gett - givit ge - giva يعطي
gläd gläder gladde glatt glädja يفرح
går gick gått يذهب
gör gör gjörde gjort göra يفعل
ha har hade haft ha يملك
- heter hette hetat heta يسمي
- kan kunde kunnat kunna يستطيع
kom kommer kom kommit komma يأتي
le ler log lett le يبتسم