A0 Swedish Arabic Sentence
en årstid فصل Vilken årstid ör det?
en åska رعد و برق
ett berg جبل مع شجر
blåser يهب - تعصف
en blåst عاصفة
blixt برق
en blomma ورود
blötsnö ثلج شبه ذائب
en bro جسر
buske شجيرة
en by قرية
daggigt مطر خفيف Det är daggigt
damm بركة - سد - مستنقع
en dimma ضباب
duggregn رزاد
en fjäll جبل بدون شجر
en flod نهر
ett frö بذرة tvistefrö – ‏سبب النزاع‏ frö|handel – ‏تجارة البذور‏
fuktig رطب
en fura شجرة الصنوبر