A0 Swedish Arabic Sentence
en svans ذيل
en manet قنديل البحر
en spindelväv شبك عنكبوت
en sköldpadda سلحفاة Hästen springer snabbare än sköldpaddan
en varg ذئب
en Apa قرد
en Fisk سمكة Det tinns Fisk ihavet
en Gris خنزير
en Gås وزة
en Häst حصان
ett Lejon اسد
en Löss قمل En lus är mycket liten - Det är mycket löss i skolen
en Mygga ناموسة
en Tiger نمر
en anka بطة
ett bi نحلة
en björn دب
en bock تيس
en buffel جاموس
en bur قفص