A B
Hoppas vi ses snart أتمنى أن نلتقي قريبا
Hör av dig منحكي
Sköt om dig! أعتني بنفسك
invånare سكان
från من
hittar يجد
förlåt متاسف
Med vänliga hälsningar مع اطيب التحيات
människa انسان
lärare معلم
handlar يتعلق بـ
hemsida صفحة انترنت
fortsätta يكمل
Å andra sidan من ناحية اخرى
Medicinteknik تقنية طبية
medicinsk طبية
medicinska upparater اجهزة طبية
inom ضمن
utbildning تعليم
faktiskt في الحقيقة