Swedish Arabic Sentences
endera إما endera genom att Mittmedia ändrar status eller t.ex. genom att "Lagerstatus vid negativt saldo" sätts till 10
vars الذي en person vars omdöme jag litar på – ‏الشخص الذي أثق بتقيمه‏
förutom فيما عدا
sådan هكذا - مثل هذا jag skall köpa en sådan bil – ‏سأشتري مثل هذه السيارة
nedför إلى الاسفل
enligt حسب
ens المرء
sån كذلك - مثل ذلك
varenda كل Jag arbetar i skogen varenda dag
قليل
likadan ضمائر
såväl كلا من såväl ... som ("både ... och") – ‏مثل... و (كل من ... و)‏
antingen -- eller إما - او
emot عكس
vardera ‏كلّ من‏ tre filmer om vardera 20 minuter – ‏ثلاثة أفلام طول كل منها 20 دقيقة‏
vadå ماذا
förrän قبل jag kan inte komma förrän i morgon – ‏لا أستطيع القدوم قبل يوم الغد
ifall إذا
inklusive يتضمن