A B
1000000 milyon
1000 bin
100 yüz
41 kırk bir
26 yirmi altı
84 seksen dört
42 kırk iki
36 otuz altı
25 yirmi beş
13 on üç
90 doksan
80 seksen
70 yetmış
60 altmış
50 elli
40 kırk
30 otuz
20 yirmi
10 on
9 dokuz