Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv Arabiska
Lägg Lägger Lade Lagt Lägga يضع
Ligg Ligger Låg Legat Ligga يرقد
Lev Lever Levde Levt - levat Leva يعيش
Le Ler Log Lett Le يبتسم
- Kan Kunde Kunnat Kunna يستطيع
Kom Kommer Kom Kommit Komma يأتي
- Heter Hette Hetat Heta يسمي
Ha Har Hade Haft Ha يملك
Gör Gör Gjörde Gjort Göra يفعل
Går Gick Gått يذهب
Gläd Gläder Gladde Glatt Glädja يفرح
Ge - giv Ger Gav Gett - givit Ge - giva يعطي
Förstå Förstår Förstod Förstått Förstå يفهم
- Får Fick Fått يحصل
Försätt Försätter Fortsatte Förtsatt Fortsätta يضع
Dölj Döljer Dolde Dolt Dölja يخفي
Dör Dog Dött يموت
Dyk Dyker Dök - dykte Dykt Dyka يغطس
- Duger Dög - dugde Dugt Duga يصلح - يناسب
Dra Drar Drog Dragit Dra يسحب - يجر