Swedish Arabic
ber يطلب - يسأل
bidrar يمنح
blandar يخلط - يمزج
bryter يكسر
börjar يبدأ
delar يتشارك - يقسم
dricker يشرب
firar يحتفل
fortsätter يستمر
fortsätter يكمل
får يحصل
följer يرافق
gick av ينزل من
glömmer ينسى
godkänner يقبل - يوافق
går يذهب
gör يفعل - يعمل
handlar om يتكلم - يتحدث عن
hittar يجد
Hjälper يساعد