عربي فرنسي
أنا أكون Je suis
أنت تكون Tu es
هو يكون / هي تكون Il / Elle est
نحن نكون Nous sommes
أنتم تكونون Vous êtes
هم يكونون / هن تكن Ils / Elles sont