Swedish English Arabic
ändå after all على أي حال
verkligen really حقا
nästan almost تقريبا
naturligtvis of cours بالطبع
många a lot - many كثير
mellan between بين
igen - åter again اعادة / مرة ثانية
någon - något - några some بعض
båda both سويا
kanske perhaps ربما
redan already سابقا
varandra eachother بعضها البعض
med with مع
där there هناك
här here هنا
nu now الان
ofta often غالبا
oftast usually عادة
aldrig never ابدا
alltid always دائما