Swedish English
Att vara To be
Jag är I am
Du är You are
Han är He is
Hon är She is
Den är - det är It is
Man är One is
Vi är We are
Ni är You are (Plural)
De är They are