Swedish English
Äger Owns
Åker Go - drive
Älskar Love
Andas Breathe
Ändrar Change
Ångrar Repent
Anhåller Requests
Anmäler Report
Anser Consider
Ansöker Apply
Antar Assume
Arbetar Working
Ärver Inherit
Äter Eat
Återanvänder Reuse
Återfår Recover - get back
Avgår Departs
Avskaffar Abolish
Avslöjar Reveals
Bajsar Have a poo