Svenska English
arbete - jobba - jobb work - job
karriär work
Tolk translator
lön selery
präst priest
predikant preacher
polis police
pilot pilot
Sjuksköterska nurse
hembiträde maid
jägare hunter
Frisör hairdresser
ingenjör engineer
lokförare drivers
läkare Doctor
dansar dancer
lokalvårdare cleaner
affär business
Banktjänsteman Bank employee
Ambulans Ambulance