A B
Övergångsställe عبور المشاة
Revision تدقيق حسابات
Motion اقتراح
Mandat مقعد برلماني
Ombud وكيل
Löpande مستمر
Vägsalt ملح الشوارع
Interpellation استفهام،استجواب