A B C
avgrund قاع/قعر/هاوية subst
avlägsen ناء/بعيد adj
åtminstone على الأقل adv
återigen مرة أخرى adv
ansätter يعاني/يهاجم verb
antog افترض verb
ändamålsenlig عملي/مناسب للغاية adj
antar يفترض verb
ärftlig وراثي adj
ärftlighet وراثية subst
arresterar يحبس/يحجز/يعتقل verb
bekant معروف adj
begär-ber om يطلب verb
betträfar يتعلق ب/ يدور حول verb
betraktar يتأمل verb
betraktar يتأمل verb
beträder-går på يطأ verb
behåller يحتفظ/يدخر verb
bonat لامعة adj
bonar يلمع verb