Singular Obestämd Singular Bestämd Plural Obestämd Plural Bestämd Arabiska
katt katten katter katterna قط
sko skon skor skorna حذاء
sekund ven sekunder sekunderna ثانية
ord ordet ord orden كلمة
minut minuten minuter minuterna دقيقة
gardin gardinen gardiner gardinerna ستارة
bulle bullen bullar bullarna كعكة
gata gatan gator gatorna شارع
problem problemet problem problemen مشكلة
lunch lunchen luncher luncherna غداء
boll bollen bollar bollarna كرة
papper papperet papper papperen ورقة
sjukhus sjukhuset sjukhus sjukhusen مستشفى
hund hunden hundar hundarna كلب
väska väskan väskor väskorna حقيبة
land landet länder länderna بلد
dag dagen dagar dagarna يوم
affär affären affärer affärerna عمل
arbete arbetet arbeten arbetena عمل
högtalare högtalaren högtalare högtalarna سماعات