subjekt en-ord ett-ord plural
Jag Min Mitt Mina
Du Din Ditt Dina
Han Hans Hans Hans
Hon Hennes Hennes Hennes
Vi Vår Vårt Våra
Ni Er Ert Era
De Deras Deras Deras
Den Dess Dess Dess
Det Dess Dess Dess
Man Ens Ens Ens