A B
Längesen منذ عهد بعيد
Sten حجر
Enkla سهل - سهول
Skratt ضحك
Stjärnorna نجوم
Tuppar gal يصيح الديك
En tupp ديك
Dagen bräcker يبزغ النهار
Närhet قرب - جوار
Frihet حرية
Lärka نوع طائر
Fåglar طيور
Själen روح
Välbehag متعة
Få ro كن هادئاً