A B
lekplatser för barn ملاعب للأطفال
dåliga villkor på arbetet ظروف سيئة للغاية في العمل
låga منخفض
tillräckligt كاف
Annars وإلا
förändringar التغييرات
innan قبل
Rekryteringen التوظيف
obehöriga på غير مصرح به
vi har vare sig legitimerade ليس لدينا شرعية
legitimerade الشرعية
tjänster موظف
hitta اكتشاف - العثور على - ايجاد
De fortsätter att leta يواصلون البحث
saknar تفتقر
verksamhetschef مديرة العمليات
istället بدلاً من - عِوَضاً عن
betyg علامة - تقدير
lärarlegitimation شهادة المعلم
utbildning تعليم - تدريب