A B
Hypofysen الغدة النخاميه
Sköldkörtel الغدة الدرقيه
diabetes مرض السكري
blockering انسداد
Slemmig مخاطي
ett slem بلغم
En andnöd ضيق التتفس
kliar يحك
en rysning ارتعاش /ارتجاف
en feber حمى /حرارة
Yr دايخ
skelett الهيكل العظمي
ryggmärg نخاع العمود الفقري
benmärg نخاع العظم
benstomme كتله عظميه
lårben عظمه الفخذ
ben ساق /عظم /رجل
vårta تألول
en svulst ورم سرطاني
en tumör/tumörer ورم خبيث