فرنسي عربي
Aie pris ! خذ!
Aie fini ! أنهي! - أنجز!
Ayons joué ! دعونا نلعب! - لنلعب
Ayez ouvré ! افتحوا!
Aie mangé ton repas avant de partir ! تناول / كُلْ وجبتك قبل أن تغادر!
Aie dépêché-toi avant qu’il arrive! أسرع قبل أن يصل!
Soyez rentrés avant minuit! عودوا قبل منتصف الليل!
Ayons rangé nos chambres avant l'arrivée des parents! دعنا نرتب غرفنا قبل وصول الوالدين!