Misure المقاييس
Miglio - Mile ميل
Chilometro كيلومتر
Metero متر
Centimetro سنتمتر
Millimetro ميليمتر
Il yard - La iarda يارد
Piede قدم
Ettaro هكتار
Aro أر
Metro cubo متر مكعب
Pollice إنش
Acro فدان