A B
Hyaloplasme جبلة شفافة
Molécule جزيئة
Phase de relâchement مرحلة الإسترخاء
Phase de contraction مرحلة التقلص
Temps de latence زمن الكمون
Tétanos parfait كزاز تام
Tétanos imparfait كزاز غير تام
Tétanos كزاز