A0 Swedish number English
1 Första ett first
2 andra två second
3 Tredje Tre third
4 Fjärde fyra fourth
5 Femte fem fifth
6 Sjätte sex sixth
7 Sjunde sju seventh
8 Åttonde åtta eighth
9 Nionde nio ninth
10 Tionde tio tenth
11 Elfte elva eleventh
12 Tolfte tolv thirteenth
13 Trettonde tretton fourteenth
14 Fjortonde fjorton fourteenth
15 Femtonde femton fifteenth
16 Sextonde sexton sixteenth
17 Sjuttonde sjutton seventeenth
18 Artonde arton eighteenth
19 nittonde nitton nineteenth
20 Tjugonde tjugo twentieth