فرنسي عربي
Carrière مهنة
la région المنطقة
Se dirige vers يتجه نحو
il ment إنه يكذب
t'inquiète pas لا تقلق
Rendez-vous موعد
optimiste متفائل
allons-y هيا بنا
Vous en prie أتوسل إليك
indices مؤشرات
J'ai besoin de votre aide أحتاج لمساعدتكم
un conseil نصيحة
Cauchemar كابوس
Une blague نكتة
le fric المال
la raison السبب
Offre عرض
un truc شيء
ma copine صديقتي
un mensonge naïf كذبة ساذجة