A B
intelligen ذكاء
gnida, gno يفرك يحك
gnugga händerna فرك يديه
Bortförklara يبرر
geni, geniet. snille, begåvning نابغه .عبقري
dödförklaring أعلان الموت
inte giltig.ogiltig غير صالح. باطل
upphäver يلغي
chockverkan اثر الصدمه
lugnande مهدأ
resultat, följd, effekt.verkan, verkningar .مفعول .أثر. نتيجه
mål, bestämt syfte هدف .غايه. غرص
effektiviteten الفعالية
självändamål, غرض ذاتي
undersökningen الاستطلاع
Ett syfte الغرض. الهدف .القصد
talorgan أعضاء النطق
lungor الرئتين
andningsorgan جهاز التنفس
askfat المنفضة