La météo

La météo

يتميز فصل الربيع بدرجة حرارته المعتدلة، ويترافق فصل الربيع Le printemps بعدة جمل ومصطلحات في اللغة الفرنسية تساعد في وصف الطقس La météo بشكل عام. 

نشرت في 2022/01/10
الصور ذات الصلة