A Swedish Arabisk Fraser
ett ansvar مسؤولية
ett antal عدد ett stort antal människor – ‏عدد كبير من الأشخاص‏
en avgift تكلفة - رسم inträdesavgift – ‏رسم الدخول‏
ett Avtal اتفاقية enligt gällande avtal – ‏حسب الاتفاقية السارية‏
ett brev رسالة
el كهرباء
eld نار
exempel مثال
faktura فاتورة
en fara خطر med fara för livet – ‏عرَّض حياته للخطر‏
en fart سرعة
förslag اقتراح
en Fråga سؤال
en fred سلام
gäst ضيف
intervju مقابلة
intyg - certifikat شهادة
en kärlek حب
lag فريق - قانون
ledighet إجازة