Engelska Svenska Arabiska
maybe kanske ربما
may man
math matematik
many många
lycky här
love älska
look at titta på
long länge
lion lejon
like tycka om
lie ligga
library bibliotek
left vänster
laugh skratta
later senare
lamb lamm
know vet
knee knä
kitchen kök
june juni