فرنسي عربي
Se baigner يسبح
S’écrier يصرخ - يصيح
S’en aller يغادر
S’enfuir يهرب
S’évanouir يفقد الوعي، يغمى عليه
Se réfugier يلتجئ
S’envoler يطير، يحلق بعيداً
Se fier à quelqu’un يثق بشخص ما
Se méfier de quelqu’un توخي الحذر من شخص ما
Se prononcer يُلفظ - يُنطق
Se préparer يُحضر - يُعد
Se comprendre يُفهم
Se lever يستيقظ
S’inscrire يُسجل
Se coiffer يسرح شعره
Se laver يغتسل
Se parler يتكلمون
Se téléphoner يتحدثون على الهاتف
Se rencontrer يلتقون
Se battre يتقاتلون - يتعاركون