Engelska Svenska
advanture äventyr
desert öken
cream grädde
berry bär
cub djur unge
blocked blockera
through genom
In pace i fred
take cere of ta hand om
on foot till fots
ran off springa iväg
peep out kika ut
loads off massor av
myddy lerig
chemist apotekare
sale rea
size storlek
right size rätt storlek
sign skylt
Ask the way fråga efter vägen