Swedish English
Var bor du? Where do you live?
Jag bor i ... I live in ...
Hur gammal är du? How old are you?
Jag är ... år (gammal) I am ... years old
Talar du svenska? Do you speak Swedish?
Jag talar engelska I speak English
Jag talar inte engelska I don't speak English
Ja, lite grann Yes, a little bit
Nej, inte alls No, not at all
Jag förstår I understand
Jag förstår inte I don't understand
Jag vet I know
Jag vet inte I don't know
Ursäkta Excuse me
Förlåt Pardon me
Ha det så bra Take care
Vi ses senare See you later
Vi ses snart See you soon
Jag älskar dig I love you
Jag saknar dig I miss you