Swedish English
igår yesterday
år year
vecka week
Onsdag Wednesday
Tisdag Tuesday
idag today
tid time
Torsdag Thursday
Söndag Sunday
september September
sekund second
Lördag Saturday
oktober October
nu now
november November
Natt night
morgon morning
månad month
Måndag Monday
stund moment