A B C
behandlar (v) يعامل / يعالج
exempelvis (adv) مثلا
ett värde (subst) قيمه
ett könsuttryck (subst) التعبير الجنسي
etnisk (adj) عرقي / له علاقه بالاصل
ett ursprung (subst) اصل
en förklaring (subst) توضيح
en könsidentitet (subst) هويه جنسيه
en diskriminering (subst) تمييز
en tillgörighet (subst) ملك
en läggning (subst) نزعه / ميزه
en norm (subst) معيار
finner (v) يتوصل الي / يرى / يجد
gäller (v) يتعلق ب
innebär (v) يعني
jämlikhet (subst) مساواه
likvärdig (adj) مساو/متكافئ
mänsklig (adj) انساني
oavsett (prep) بغض النظر
statlig (adj) حكومي