A Swedish English
västra west
upp up
under under
ett Tåg Train
trafikstockning traffic jam
en asfalt tarmac
tunnelbana subway
Rakt fram Straight ahead
hastighetsbegränsning speed limit
söder south
sakta in slow down
sladda - slira skid
sida side
en rondell roundabout
runt round
en väg road
höger Right
backa reverse
punktering puncture - flat tyre
bensin petrol