A0 Swedish English
en ålder age
ett yrke Career
en utbildning education
ett riktnummer area code
ett Postnummer post number
en Personuppgifter personal Information
en Nationalitet nationalities
ett Modersmål native language
ett Land country
ett kön sex - gender
ett korttyp card type
ett kortnummer card number
ett namn name
en gataadress street address
ett förnamn firstname
en Födelseort Place of birth
ett Födelseland Country of birth
ett Födelsedatum Date of Birth
ensamstående single
ett efternamn last name