Norwegian English
Lærer Teacher
Bukser Trousers
Politi Police
Bord Table
Lege Doctor
Rom Room
Soverom Bedroom
Penn Pen
Skjorte Shirt
Bøker Books
Sykehus Hospital
Kjøkken Kitchen
Ordbok Dictionary
Frakk Coat
Hus House