en ett plural
orange orange orangea
svart svart svarta
grå gråt gråa
vit vitt vita
brun brunt bruna
lila lila lila
rosa rosa rosa
grön grönt gröna
blå blått blåa
gul gult gula
röd rött roda