Obestämd Bestämd Possessiva pronomen E
Två rena fönster De rena fönstren Mina rena fönster
Ett rent fönster Det rena fönstret Mitt rena fönster
En spännande film Den spännande filmen Min spännande film
En ny dator Den nya datorn Min nya dator
Fem kalla glasser De kalla glassarna Mina kalla glassar
Ett högt träd Det höga trädet Mitt höga träd
En hög hylla Den höga hyllan Min höga hylla
Två gamla män De gamla männen Mina gamla män
En gammal man Den gamla mannen Min gamla man
En glad sång De glada sången Min glada sång
Två små barn De små barnen Mina små barn
Fyra trasiga mopeder De trasiga mopederna Mina trasiga mopeder ميتور صغير مو سريع للقاصرين - مكسور - معطل
En liten katt Den lilla katten Min lilla katt
En nyfiken hund Den nyfikna hunden Min nyfikna hund فضولي
En tjock bok Den tjocka boken Min tjocka bok
En vass kniv Den vassa kniven Min vassa kniv
Ett stort ägg Det stora ägget Mitt stora ägg
Tre sura tanter De sura tanterna Mina sura tanter
Ett glatt barn Det glada barnet Mitt glada barn
En grön dörr Den gröna dörren Min gröna dörr