A B
amusant متعة
coudre خياطة
il faut يجب
Jeter رمي
négliger إهمال
insulter يهين
indiquer يشير إلى
imposer يجبر
interroger يستجوب
investir يخترع
innover يبدع
hésiter يتردد
harceler يعنف
gaspiller يبذر
gratter يحك
glisser يتزحلق
fournir يوفر
fuir يهرب
enlever يزيل
exploiter يستغل