svenska Nederländska
Allmänna skolord Algemene schoolwoorden
alternativ alternatief
ämne schoolvak
analysera analyseren
anteckningsbok notitieboek
Är det rast nu? Is het nu pauze?
arbeta werken
argument argument
äta mat eten
aula aula
båda beiden
beskriv beschrijf
bibliotek bibliotheek
bild (ämnet) beeldende vorming (vak)
Biologi (ämnet) biologie (vak)
bok boek
bord tafel
Det är rätt. / Är det rätt? Dat is correct. / Is dat correct?
dörr deur
elev leerling