Kinesiska svenska
选项 alternativ
科目 ämne
分析 analysera
练习本 anteckningsbok
现在课间休息吗 Är det rast nu?
工作 arbeta
辩论 argument
吃饭 äta mat
礼堂 aula
båda
描写 beskriv
图书馆 bibliotek
图片 bild (ämnet)
书籍 bok
桌子 bord
对妈 Det är rätt. / Är det rätt?
dörr
学生 elev
与学生谈话 elevsamtal
英语 engelska