svenska Spanska
alternativ alternativa
ämne asignatura
analysera analizar
anteckningsbok libreta de notas
Är det rast nu? Es la hora del recreo?
arbeta trabaja
argument argumento
äta mat comer
båda ambos
beskriv describe
bibliotek biblioteca
bild (ämnet) técnicas audiovisules
Biologi (ämnet) biología
bok libro
bord mesa
Det är rätt. / Är det rätt? Es correcto. Es esto correcto?
dörr puerta
elev alumno
elevsamtal reunión con el alumno
engelska inglés