Swedish English
sökmotor search engine
Zoom (in -ut) Zoom (in -out)
visa view
upprepar Repeat
tillgänglig Avalible
Tangentbord Keyboard
tal Speech
Sök Search
storlek size
Sorterar sort
Skrivbordsbakgrund desktop Background
skriv ut print
skapar Create
redigerar Edit
Raderar Delete
plats place
objekt object
nätverk network
Mus Mouse
markerar alla Select All
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)