Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)
A0 Swedish English Sentences
sgsgfds
synen vision Optikern undersöker synen
ett vaccin vaccine
tuberkulos tuberculosis
behandling treatment
en tand tooth
halsen throat Jag har ont i halsen
en tår tear
magsjuka stomach pain mitt barn har magsjuka
en Mage Stomach
nyser sneeze Han nyser
smittkoppor smallpox
en hud skin
sjuk sick - illness
Axel shoulder
pulver powder
patient patient
ett Syre Oxygen
en näsa Nose
en Hals Neck
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)