فرنسي عربي
la douleur الألم
dignité كرامة
tu me fuis أنت تهرب مني
émotionnellement عاطفيا
ne peut le fuir لا يمكن الهروب منه
apparence مظهر خارجي
te suis أتبعك
au secours النجدة
luxe فخم
tôt ou tard عاجلا أو آجلا
négociable قابل للتفاوض
perroquet ببغاء
les agrumes الحمضيات
manchot بطريق
agrandir تكبير
te détruire يدمرك
J'ai été déçu de toi خاب املي فيك
Déception خيبة أمل
apprend à apprécier تعلم ان نقدر
Le poison السم
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)